Lake sinjikoShimane Prefectual Art MuseumDogyoretsu Drum ParadeLafcadio Hearn's Memorial MuseumKounkakuKara-Koro WorkshopLouis C.Tiffany Museum and Gardens
Suigo FestivalMatsue Shinjiko OnsenLafcadio Hearn's Former ResidenceMatsue CastleLake Shinjiko Sightseeing BoatYakumo-tatsu Fudoki-no-OkaLake-Line Sightseeing Bus